Товаров (0)
Новинка

Межигірська старовина. Нариси з історії Києво-Межигірського в ім"я Преображення Господнього чоловічого монастиря XVI-XVIII століттях

480.00 грн.
Категория: История Украины
Автор: Кузьмук О.
Издательство: Олег Філюк
Формат: 180х250 мм
Год издания: 2017
Количество страниц: 632
Переплет: Твердий
Язык: Українська
ISBN: 978-617-7122-15-8
Дата поступления в продажу: 01.08.2017.
Количество: 

Книга Межигірська старовина. Нариси з історії Києво-Межигірського в ім"я Преображення Господнього чоловічого монастиря XVI-XVIII століттях — Кузьмук О.: Аннотация

Книга присвячена історії козацького Києво-Межигірського в ім'я Преображення Господнього чоловічого монастиря. Розглядаються біографії його настоятелів, особливості зв'язків з Запорозькою Січчю, склад монастирськоЇбібліотеки, формування забудови та некрополя. Видання супроводжують додатки.

Уперше публікуються документи до історії монастиря, що зберігаються в архівах міста Києва.

Для істориків, релігієзнавців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією та культурою України.

ЗМІСТ

Вступ..........................................................................................................................5

Частина 1. Настоятелі

Монастир у XVI ст..........................................................................................14

Ігумени першої третини XVII ст. ..................................................................19

Ігумен Варнава Лебедевич.............................................................................24

Ігумен Феодосій Васковський .......................................................................29

Архімандрити XVIIІ ст...................................................................................40

Частина 2. Монастир і Військо Запорозьке Низове

Ставропігійний статус монастиря у XVII–XVIII ст. ...................................57

Підпорядкування Війська Запорозького Низового духовній владі

Межигір’я ...............................................................................................................81

Діяльність межигірських ченців на території Війська Запорозького

Низового...........................................................................................................86

Начальники січових церков ...........................................................................96

Начальник ФеодоритРудкевич .....................................................................109

Січовий архімандрит Володимир Сокальський ..........................................114

Приписний Самарський Пустинно-Миколаївський монастир...................126

Січовий побут православних ченців у XVIII ст...........................................132

Запорожці в Києві...........................................................................................139

Запорозьке (низове) козацтво у поменниках монастиря.............................148

Частина 3. Втрачена спадщина

Будівлі монастиря ...........................................................................................153

Некрополь .......................................................................................................161

Бібліотека монастиря XVII–XVIII ст.: історія та аналіз книгозбірні.........169

Ліквідація ........................................................................................................178

Додатки

1. Ігумени та архімандрити Межигірського монастиря XVI–XVIII cт.....183

2. Начальники січових церков (1735–1775 рр.) ..........................................184

3. Начальники (настоятелі) Самарського монастиря (1602–1793 рр.)......185

4. Чисельний склад монахів Самарського монастиря (1768–1786 рр.) ....186

5. Чисельний склад монахів Межигірського монастиря (1745–1747 рр.) ....187

6. Табель новопострижених ченців Межигірського монастиря 1746 р....189

7. Табель новопострижених ченців Межигірського монастиря 1765–

1783 рр. .......................................................................................................190

8. Чисельний склад монахів Межигірського монастиря (1767–1786 рр.) ....202

9. Кількість посполитих чоловічої статі в повітах Київського

намісництва, які належали Межигірському монастирю у 1782 р.........203

10. Кількість посполитих чоловічої статі в повітах Київського

намісництва, які належали різним монастирям у 1782 р......................204

Ілюстрації.................................................................................................................205

627

Документи

№1. 1735 р., липня 6. – Скарга намісника Серапіона Лятошевича на ченців

Києво-Межигірського монастиря, які напали на угіддя Києво-Братського

монастиря.........................................................................................................213

№ 2. 1737 р., березень–грудень. – Витратна книга Києво-Межигірського

монастиря ........................................................................................................213

№3. 1738 р., травень–червень. – Прибуткова книга Києво-Межигірського

монастиря. Фрагмент .....................................................................................261

№4. 1742 р., липень. – Донесення межигірського намісника Павла Маркевича

київському архієпископу Рафаїлу Заборовському про появу на

Запорозькій Січі бродячого лжемонаха........................................................263

№5. 1742 р., липня 17. – Донесення межигірського намісника Павла Маркевича

до київського архієпископа Рафаїла Заборовського про протиправні

дії бродячого лжемонаха на Запорозькій Січі .............................................264

№6. 1743 р., вересня 8. – Паспорт запорозького козака ІосифаСтефанова

на проїзд з Києво-Межигірського монастиря в містечко Єреміївку

Лубенського полку і назад .............................................................................264

№7. 1744 р., лютий. –Рішення Київської духовної консисторії у справі

розселення в київських монастирях черниць Бришнівського скиту,

нібито приписаного до Києво-Межигірського монастиря..........................265

№8. 1744 р., березня 19. – Лист межигірського архімандрита Герасима

Завадовського до київського митрополита Рафаїла Заборовського

у справі розселення в київських монастирях черниць Бришнівського

скиту, нібито приписаного до Києво-Межигірського монастиря ..............267

№9. 1747 р., лютого 15. – Лист межигірського архімандрита Іоасафа

Маєвського до київського митрополита Рафаїла Заборовського

про отримання листа з вимогою затримувати безпаспортних ченців .......268

№10. 1747 р., березня 10. – Лист Київського магістрату до київського

митрополита Рафаїла Заборовського про отримання листа з вимогою

затримувати безпаспортних ченців...............................................................269

№11. 1750 р., лютого 1. – Лист переяславського єпископа Никодима

до межигірського архімандрита Іоасафа Маєвського про рукопокладення

у священики ієродиякона ФеодоритаРудкевича.........................................270

№12. 1751 р., березня 20. – Лист межигірського архімандрита Іоасафа

Маєвського до київського митрополита Тимофія Щербацького

з проханням благословення монахам, які вирушають до Запорозької Січі ..271

№13. 1751 р., березня 26. –Лист київського митрополита Тимофія

Щербацького до межигірськогоу архімандрита Іоасафа Маєвського

з благословенням монахів, які вирушають до Запорозької Січі ................271

628

№14. 1759 р., травня 12. – Лист Коша до архімандрита Києво-Межигірського

монастиря Никанора з проханням залишити коней козацької

депутації на час поїздки до Петербурга .......................................................272

№15. 1769 р., квітня 6. – Білет козака Кисляківського куреня Івана Охтирки

(він же Іван Яновський) для проїзду в Самарський монастир...................272

№16. 1769 р., квітня 15. – Лист межигірського архімандрита Гедеона

Сломінського до київського митрополита Арсенія Могилянського

з проханням благословення на будівництво надбрамної церкви ...............273

№17. 1764 р., квітня 30. – Указ Св. Синоду межигірському архімандриту

Никанору з дозволом будівництва надбрамної церкви...............................274

№18. 1769 р., серпня 27. – Указ Св. Синоду архімандриту Гедеону

Сломінському про присилку відомостей про послушників,

що бажають прийняти постриження ............................................................275

№19. 1770 р., січня 25. – Протокол допиту межигірського монаха Тимона

у Києво-Кирилівському монастирі, звинуваченого у крадіжках і пияцтві....276

№20. 1770 р., липня 23. – Лист межигірського ієромонаха Іларіона

на Запорозьку Січ з проханням підтримати церкву Св. Пантелеймона

на Подолі .........................................................................................................281

№21. 1771 р., березня 1. –Рапорт межигірського намісника Феодорита

Рудкевича архімандриту Гедеону Сломінському щодо продовження

будівництва надбрамної церкви ....................................................................282

№22. 1777 р., лютого 5. – Описна книга Києво-Межигірського монастиря

про храми, церковне начиння і земельні угіддя ..........................................284

№23. 1779 р., січня 1. – Реєстр особового складу Києво-Межигірського

монастиря ........................................................................................................503

№24. 1786 р., лютого 9. – Указ Св. Синоду межигірському наміснику Аркадію

про призначення Амфілохія Леонтовича на посаду межигірського

архімандрита ......................................................................................................508

№25. 1786 р., лютого 9. – Рапорт межигірського намісника Аркадія

до Св. Синод про отримання указу щодо призначення межигірським

архімандритом Амфілохія Леонтовича ........................................................509

№26. 1786 р., березня 4. – Повідомлення межигірського намісника Аркадія

управителю в селі Євминках ієродиякону Мисаїлу про призначення

межигірським архімандритом Амфілохія Леонтовича ...............................509

№27. 1786 р., березня 5. – Лист межигірського архімандрита Амфілохія

Леонтовича до намісника Аркадія з розпорядженнями про перепис

майна Києво-Межигірського монастиря ......................................................510

№28. 1786 р., березня 23. – Лист межигірського намісника Аркадія до

архімандрита Амфілохію Леонтовичу про виконання розпоряджень

щодо перепису майна Києво-Межигірського монастиря ...........................511

629

№ 29. 1786 р., березня 23. – Відомість особового складу, земельних угідь

і майна Києво-Межигірського монастиря ....................................................512

№30. 1786 р., серпня 23. – Рапорт межигірського намісника Аркадія

київському митрополиту Самуїлу Миславському про бажання

монахів бути розселеними у різні монастирі і єпархії в зв’язку

з ліквідацією Києво-Межигірського монастиря .........................................516

№31. 1786 р., серпня 23. – Відомість особового складу Києво-Межигірського

монастиря ........................................................................................................517

№32. 1786 р., вересня 25. – Рапорт межигірського намісника Аркадія

до Київської духовної дикастерії про передачу скасованого Києво-

Межигірського монастиря у відання прапорщика Київського батальйону

Сороколєтова...................................................................................................518

№33. 1786 р., вересня 25. – Описання стану Києво-Межигірського

монастиря на час секуляризації.....................................................................519

№34. 1786 р., жовтня 23. – Рапорт межигірського намісника Аркадія

Київській духовній дикастерії про складання описів церковного

начиння Києво-Межигірського монастиря ..................................................532

№35. 1786 р., листопада 13. – Рішення Київської духовної дикастерії

про розподіл ризниці, церковного начиння і книг скасованого

Києво-Межигірського монастиря..................................................................533

№36. 1786 р., листопада 17. – Рапорт межигірського намісника Аркадія

Київській духовній дикастерії про складання описів церков Різдва

Пресвятої Богородиці на Демидовому острові та Святого

Пантелеймона на Подолі у Києві ........................................................................534

№37. 1786 р., листопада 17. –Описи приписних до Києво-Межигірського

монастиря церков, Різдва Пресвятої Богородиці на Демидовому острові

та Святого Пантелеймона на Подолі в Києві ...............................................535

№38. 1787 р., січня 11. – Рапорт межигірського намісника Аркадія

київському митрополиту Самуїлу Миславському про присилку

в Київську духовну дикастеріюкоштовностей і описних книг

скасованого Києво-Межигірського монастиря ............................................549

№39. 1787 р., лютого 15. – Рапорт священика села Петрівці Іакова

Ружинського в Київську духовну дикастерію про прийом церковного

начиння і ризниці скасованого Києво-Межигірського монастиря.............550

№40. 1787 р., квітня 23. – Із опису ризниці Києво-Межигірського

монастиря ........................................................................................................551

№41. 1787 р., квітня 17. – Донесення священика села Петрівці Іакова

Ружинського київському митрополиту Самуїлу Миславському

про пожежу в Києво-Межигірському монастирі .........................................567

630

№42. 1787 р., травня 7. – Рапорт верхньокиївського протоієрея Іосифа

Княгиницького київському митрополиту Самуїлу Миславському

про отримання указу щодо розслідування наслідків пожежі

у скасованому Києво-Межигірському монастирі........................................568

№43. 1787 р., травня 18. – Опис речей і начиння скасованого Києво-

Межигірського монастиря, постраждалих під час пожежі.........................568

№44. 1787 р., травня 24. –Рапорт верхньокиївського протоієрея Іосифа

Княгиницького київському митрополиту Самуїлу Миславському

про результати розслідування наслідків пожежі у скасованому Києво-

Межигірському монастирі .............................................................................573

№45. 1789 р., січня 23. – Клопотання мешканців села Петрівці про залишення

в місцевій Покровській церкві Богородичної ікони скасованого Києво-

Межигірського монастиря .............................................................................574

№46. 1791 р., березня 7. – Рапорт священика села Петрівці ІаковаРужинського

про пошкодження пожежею даху і стін собору Преображення

Господнього скасованого Києво-Межигірського монастиря......................575

№47. 1791 р., травня 14. – Лист київського митрополита Самуїла

Миславського до генерал-губернатора Петра Румянцева про

використання для богослужіння собору Преображення

Господнього скасованого Києво-Межигірського монастиря......................576

№48. 1798 р., грудня 8. – Лист новоросійського митрополита Гавриїла

Бенулеску-Бодоні до київського митрополита ІєрофеяМалицького

про надання описів ризниці, церковного начиння і книг скасованого

Києво-Межигірського монастиря..................................................................577

№49. 1798 р., грудня 20. – Лист київського митрополита ІєрофеяМалицького

до новоросійського митрополита ГавриїлаБенулеску-Бодоні про

відправлення описів ризниці, церковного начиння і книг скасованого

Києво-Межигірського монастиря..................................................................578

№50. 1903 р., вересня 1. – Висновок професора Миколи Петрова про

результати огляду Межигірського монастиря ..............................................579

№51. 1903 р., травень. – Рапорт ігумені Мелітіни і архімандрита Євлогія

Київській духовній консисторії щодо пропозиції Олександра Хребтова

організувати музей у Межигірському монастирі .......................................582

Іменний покажчик..................................................................................................585

Список джерел і літератури ..................................................................................607

Список скорочень ...................................................................................................623

Отзывы о книге Межигірська старовина. Нариси з історії Києво-Межигірського в ім"я Преображення Господнього чоловічого монастиря XVI-XVIII століттях

Copyright www.webdesigner-profi.de
 
Доставка

По Киеву или в любую точку Украины.

 
Оплата

При получении или банковским переводом.

 
Скидка 5%

При покупке на сумму свыше 3000грн.

 
Время работы

Принимаем заказы круглосуточно

Подписаться